بسیج مهندسین شهرستان کبودراهنگ

» چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩٢ :: مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ